Amotan Eisklettern Erstbegehung Norwegen Rudi Hauser WI7+ / 8- 150m Winter

Tocht: Traufgang Zollernburg-Panorama Het uitzicht, inclusief het kasteel Burg Hohen­zollern, lijkt wel een ansichtkaart

Karakter:
Veel­eisende tour
Startpunt van de tocht:
Parkeer­plaats Stich taveerne
Pauze­mo­ge­lijkheid:
Zoller­steighof, Nägele huis
Eindpunt van de tocht:
Parkeer­plaats Stich taveerne
Duur:
06:00 uren
Afstand:
16 km
Bergop:
412 m
Bergaf:
412 m
Uitrusting:
Wandel­kleding, stevige schoenen

Bloot­ge­stelde uitkijk­rotsen, oer kloven en het verre uitzicht vanaf de dakrand bieden pure pano­ra­mische wande­lingen. Het uitzicht op het schijnbaar zwevende hoofd­kasteel van de Hohen­zollern is bijzonder indruk­wekkend.

Vanaf het kleine Weiler Stich klimt het pad gelei­delijk aan langs de bergrug, langs de over­blijfselen van oude hoogvenen en via de Heili­genkopf naar Ritterstall en de Zollernblick. Het gordijn van de bossen opent zich keer op keer voor een indruk­wekkend uitzicht. Op het plateau loopt het pad langs de Zoller­steighof, met een moge­lijkheid voor een gezellige tussenstop op de Zeller Horn. Hier hebt u een over­wel­digend uitzicht op het kasteel Hohen­zollern. Dit is een van de mooiste en meest bezochte kastelen van Europa.

Na het natuur­mo­nument “Hangender Stein” leidt het pad ter hoogte van de Kohl­win­kelfels naar de rust­plaats “Neues Schafhaus”. U loopt om de heuvel heen en door de karak­te­ristieke heide met jene­ver­bes­struiken – langs kolen­meilers en oude erts­mijnen. U gaat verder naar de Raich­bergtoren bij het Näge­lehaus, waar een tussenstop mogelijk is. Op heldere dagen strekt het uitzicht vanuit de toren zich uit tot de Feldberg in het Zwarte Woud en de Zugspitze in de Alpen. Bij de Dagers­brunnen daalt het pad door het ravijnbos naar het laagveen in het Schmiecha-dal en weer terug naar het beginpunt.