LOWA History

100 jaar LOWA

Onze geschiedenis

In het rustige Jetzendorf, ten noorden van München, richtte Lorenz Wagner, zoon van schoenmaker Johann Wagner, in 1923 het bedrijf LOWA op.

Hij werkte dagen- en maan­denlang aan leesten, modellen en zolen. Zijn werk legde de basis voor het toekomstige succes van het bedrijf.

Maar de 100-jarige geschiedenis van het bedrijf was niet alleen roos­kleurig. Vooral in de jaren 50 kreeg LOWA met grote uitda­gingen te maken, die Sepp en Berti Lederer – de laatste was de dochter van Lorenz Wagner – echter wisten te over­winnen.

In het begin van de jaren 90 begon een nieuw tijdperk. Het was een keerpunt dat LOWA maakte tot wat het nu is: een van de belang­rijkste fabri­kanten van outdoor­schoenen in de wereld.

De volgende generatie Sepp en Berti Lederer

Toen de vroegere leer­jongen Josef Lederer, roepnaam Sepp, terug­keerde naar LOWA, lagen voorspoed en tegenslag dicht bij elkaar. Het bedrijf verkeerde in moei­lijkheden en directeur en oprichter Lorenz Wagner overleed. Tege­lij­kertijd werd Sepp verliefd op Berta Wagner en hij trouwde met haar. Samen met Berta’s broer Josef Wagner slaagde de nieuwe bedrijfs­leider erin het bedrijf te redden. Ze ontwik­kelden het tot een inter­na­tionaal bekend, succesvol merk.

Meer …

LOWA History

80 landen in de wereld

  • worldmap_clipping

LOWA-schoenen worden tegen­woordig geëx­porteerd naar 80 landen in de hele wereld. Sinds de jaren 50 dragen grote inter­na­tionale berg­be­klimmers LOWA aan hun voeten. In de jaren 70 begonnen met Zwit­serland, Oostenrijk, de VS en Japan de inter­na­tionale zaken. Ieder land heeft zijn eigen LOWA-geschiedenis – en zijn eigen LOWA-collectie.