Winterwanderszene Hohe Mut, Oetztaler Alpen, Tirol, Oesterreich.

In winterse omstan­digheden scoort het Cold Weather-voetbed met een aangenaam klimaat in de schoen.

Gewicht: 36 g/paar (UK 8)
Alle tech­nische gegevens weergeven …

FOOTBED COLD WEATHER

Tech­nische gegevens

Naam

FUSSBETT COLD WEATHER

Arti­kel­nummer

830023 0111

Boven­ma­teriaal

Ca 50%
Poly­e­thylene

Poly­e­thylene is a semi-crystalline and non-polar ther­mo­plastic resin that is, by far, the most widely used plastic in the world. Poly­e­thylene is used in part as a component of man-made fibre/blended fabrics. It is used primarily to create comfort and insulate the foot from below.

Ca 35%
Non-woven fabric

Non-woven fabric is a collection of fibre of limited length, filaments or cut yarns. Used as a component/covering of feet beds, the layer of non-woven fabric absorbs the heat generated by the foot, creating a pleasant feeling of comfort even in cold weather.

Ca 10%
Geper­foreerd poly­e­thyleen

Ons geper­fo­reerde poly­e­thyleen heeft een structuur die een hogere licht­cir­culatie mogelijk maakt.

Ca 5%
Aluminium foil

Aluminium foil is the name used to describe a thin foil that is produced in a rolling process using the raw material of aluminium. Air-tight aluminium foil is primarily used in insoles as a layer of insu­lation that fights off cold from below and retains heat in the shoe.

Gewicht

36 g/paar (UK 8)

PBM-veror­dening

Als het de bedoeling is om de gekochte producten te gebruiken als persoonlijke bescher­mings­middelen in over­een­stemming met Art. 3 nr. 1 van Veror­dening (EU) 2016/425 (PBM-veror­dening), is de gebruiker verant­woor­delijk voor het controleren van de producten op de aanwe­zigheid van een over­een­komstige certi­fi­cering (zie tech­nische gegevens van het product). Als het product geen certi­fi­cering heeft die vereist is voor gebruik als persoonlijk bescher­mings­middel zoals gede­fi­nieerd in de PBM-veror­dening, mag het product niet worden gebruikt als persoonlijk bescher­mings­middel of uitsluitend voor niet-profes­sionele doel­einden.