Reiseszene Prag, Tschechien.

Wie in de toekomst bij deze alle­daagse acti­vi­teiten zijn voeten wat beter wil onder­steunen, kiest voor de nieuwe EVERYDAY-sokken van LOWA. Deze zorgen door hun schacht van katoen voor een comfortabel draag­gevoel. In combinatie met het rechts-links-meri­no­voetbed vormen ze zo de perfecte metgezel voor elk jaar­getijde. Het regen­booggaren, waarmee elke sok een unicum wordt, zorgt voor een bijzondere look.

Gewicht: 40 g/paar (UK 8)
Alle tech­nische gegevens weergeven …

EVERYDAY

Tech­nische gegevens

Naam

EVERYDAY

Arti­kel­nummer

LS4056 9040

Boven­ma­teriaal

Ca 47%
Katoen

Katoen is een natuurlijke vezel die wordt verkregen uit de zaadharen van katoen­planten. In tegen­stelling tot kunst­vezels is katoen zeer absor­berend en zelfs scheur­be­stendiger wanneer het nat is dan wanneer het droog is. Katoen is daarnaast huid­vrien­delijk, hitte­be­stendig, duurzaam en slijtvast.

Ca 28%
Polyamide

Poly­amiden zijn kunst­stoffen die kunnen worden gesyn­the­tiseerd en dus kunnen worden gebruikt voor de productie van synthe­tische vezels. Naast de hoge weerstand worden poly­amiden vooral gekenmerkt door hun vorm­vastheid, scheur- en slijt­vastheid en water­dichtheid. Poly­amiden zijn ook elastisch, zeer rekbaar en hoog­glanzend.

Ca 16%
Merinowol

Merinowol is de hoog­waardige scheerwol van het meri­no­schaap. In verge­lijking met gewone scha­penwol zijn de meri­n­o­vezels fijner en dunner, waardoor ze voor een aangenaam draag­gevoel zorgen. Door de sterke krul van de afzon­derlijke vezels ontstaan lucht­kamers, die de lichaams­warmte opvangen en die een isolerend en tempe­ra­tuur­re­gu­lerend effect hebben.

Ca 7%
Poly­pro­pyleen

Poly­pro­pyleen is een ther­mo­plas­tische kunststof. Poly­pro­pyleen kenmerkt zich vooral door een zeer hoog ademend en rekbaar vermogen, een goed vocht­transport en een relatief hoge dyna­mische belast­baarheid.

Ca 2%
Elastaan

Elastaan wordt beschouwd als een uiterst rekbare kunstvezel met een hoge elas­ti­citeit, die als fila­mentgaren kan worden gesponnen en verder kan worden verwerkt tot textiel­pro­ducten. De belang­rijkste kenmerken van elastaan zijn de extreme elas­ti­citeit, de enorme scheur­lengte, de blijvende vorm­vastheid en het zeer lage gewicht.

Gewicht

40 g/paar (UK 8)

PBM-veror­dening

Als het de bedoeling is om de gekochte producten te gebruiken als persoonlijke bescher­mings­middelen in over­een­stemming met Art. 3 nr. 1 van Veror­dening (EU) 2016/425 (PBM-veror­dening), is de gebruiker verant­woor­delijk voor het controleren van de producten op de aanwe­zigheid van een over­een­komstige certi­fi­cering (zie tech­nische gegevens van het product). Als het product geen certi­fi­cering heeft die vereist is voor gebruik als persoonlijk bescher­mings­middel zoals gede­fi­nieerd in de PBM-veror­dening, mag het product niet worden gebruikt als persoonlijk bescher­mings­middel of uitsluitend voor niet-profes­sionele doel­einden.