Bildupdate HochzweiMedia Quartal 4 2019

De MOUN­TAI­NEERING-sok is ontwikkeld voor veel­eisende berg­wan­delaars en biedt een perfect symbiose tussen voet en schoen. Die symbiose ontstaat door meerdere factoren: De sok heeft de klassieke eigen­schappen van een LOWA-sok, zoals een rechter-/linker­voetbed met anato­mische teenkap, een achil­les­hiel­be­schermer en een geribde comfortboord. De anatomisch geplaatste, over de voet verdeelde beschermers werken niet alleen licht dempend, maar zorgen door hun positie en open constructie ook voor een goed voet­klimaat. Bijzondere aandacht is besteed aan de speciale bandage. Deze onder­steunt de voetboog efficiënt tegen vermoeidheid en verbetert tegelijk de juiste pasvorm aan de voet met de geïn­te­greerde hiel­bandage. Dit samenspel van verschillende mate­rialen en brei­tech­nieken garandeert een perfecte pasvorm aan de voet, die de perfecte steun is gedurende een hele dag op de berg.

Gewicht: 90 g/paar (UK 8)
Alle tech­nische gegevens weergeven …

MOUNTAINEERING

Tech­nische gegevens

Naam

MOUN­TAI­NEERING

Arti­kel­nummer

LS5300 9930

Boven­ma­teriaal

Ca 36%
Polyester

Polyester is een kunst­matige plas­ticvezel die wordt gemaakt uit aardolie. Chemisch gezien is het een polymeer dat tot veel verschillende mate­rialen kan worden verwerkt. Door zijn chemische flexi­bi­liteit is polyester licht, droogt het snel, krimpt het niet en heeft het een zeer hoge scheur- en slijt­vastheid.

Ca 35%
Polyamide

Poly­amiden zijn kunst­stoffen die kunnen worden gesyn­the­tiseerd en dus kunnen worden gebruikt voor de productie van synthe­tische vezels. Naast de hoge weerstand worden poly­amiden vooral gekenmerkt door hun vorm­vastheid, scheur- en slijt­vastheid en water­dichtheid. Poly­amiden zijn ook elastisch, zeer rekbaar en hoog­glanzend.

Ca 14%
Polyacryl
Ca 12%
Merinowol

Merinowol is de hoog­waardige scheerwol van het meri­no­schaap. In verge­lijking met gewone scha­penwol zijn de meri­n­o­vezels fijner en dunner, waardoor ze voor een aangenaam draag­gevoel zorgen. Door de sterke krul van de afzon­derlijke vezels ontstaan lucht­kamers, die de lichaams­warmte opvangen en die een isolerend en tempe­ra­tuur­re­gu­lerend effect hebben.

Ca 3%
Elastaan

Elastaan wordt beschouwd als een uiterst rekbare kunstvezel met een hoge elas­ti­citeit, die als fila­mentgaren kan worden gesponnen en verder kan worden verwerkt tot textiel­pro­ducten. De belang­rijkste kenmerken van elastaan zijn de extreme elas­ti­citeit, de enorme scheur­lengte, de blijvende vorm­vastheid en het zeer lage gewicht.

Gewicht

90 g/paar (UK 8)

PBM-veror­dening

Als het de bedoeling is om de gekochte producten te gebruiken als persoonlijke bescher­mings­middelen in over­een­stemming met Art. 3 nr. 1 van Veror­dening (EU) 2016/425 (PBM-veror­dening), is de gebruiker verant­woor­delijk voor het controleren van de producten op de aanwe­zigheid van een over­een­komstige certi­fi­cering (zie tech­nische gegevens van het product). Als het product geen certi­fi­cering heeft die vereist is voor gebruik als persoonlijk bescher­mings­middel zoals gede­fi­nieerd in de PBM-veror­dening, mag het product niet worden gebruikt als persoonlijk bescher­mings­middel of uitsluitend voor niet-profes­sionele doel­einden.