Lange levensduur en onderhoud

Repareren in plaats van weggooien

Een lange levensduur van producten is een wezenlijk ecologisch voordeel. Dat geldt ook voor LOWA-schoenen, die allemaal van hoge kwaliteit en zeer robuust zijn. Maar ook hoog­waardige schoenen verdienen en vereisen goed onderhoud. Daardoor blijven ze comfortabel en vuil- en water­af­stotend. Door regelmatig onderhoud wordt de levensduur verlengd.

Dat geldt vooral voor leer, een dierlijke grondstof die zijn natuurlijke voedings­stoffen niet meer krijgt. Onderhoud van leer is absoluut nood­za­kelijk, omdat het anders uitdroogt, bros wordt en zijn essentiële eigen­schappen zoals een hoge duur­zaamheid, slijt­vastheid, vorm­vastheid en ademend vermogen verliest.

 • Imagefoto met de LOWA GLANZBÜRSTE,

PFC-vrije onder­houds­pro­ducten

Sinds enkele jaren is de outdoor­in­dustrie bezig met de strijd tegen PFC (per- en poly­flu­or­kool­wa­ter­stoffen). Onder PFC wordt een specifieke groep van chemi­caliën verstaan die vanwege hun bijzondere eigen­schappen – ze zijn water-, vet- en vuil­af­stotend – vaak te vinden zijn in buiten- en werk­kleding en impreg­neer­middelen. De chemi­caliën zijn echter alles­behalve onscha­delijk, omdat ze nauwelijks afbreekbaar zijn en lang in het milieu blijven. LOWA heeft nu zijn eigen serie onder­houds­pro­ducten helemaal herzien en gebruikt daar helemaal geen PFC meer voor. Daar komt een nieuw reini­gings­middel bij, LOWA Shoe Clean, dat voor 90 procent is gebaseerd op natuurlijke ingre­diënten zoals bamboe. In combinatie met de nieuwe en PFC-vrije LOWA Water Stop PRO en LOWA Active Creme staat er niets meer in de weg van mili­eu­vrien­delijk schoonmaken, impregneren en onder­houden van schoenen.

 • Produktionsstätte Deutschland

Herzolen en repa­raties

Zolen

Bij versleten zolen hoeven de schoenen niet meteen te worden vervangen. Veel schoenen kunnen inmiddels worden verzoold. Bij LOWA zijn dat bijvoorbeeld schoenen met een gezwikte zool uit de series Moun­tai­neering en Trekking. Bij twijfel kunt u advies vragen bij uw speci­aalzaak of de servi­ce­af­deling van LOWA. Als de schoenen geschikt zijn, kunnen ze ook meteen worden verzonden. Ze komen dan bij de servi­ce­werk­plaats in Jetzendorf, waar de LOWA-schoenen dan tegen mate­ri­aal­kosten worden verzoold. De repa­ra­tie­service van LOWA verzoolt per jaar ongeveer 15.000 schoenen.

 • Oostenrijk

  Oostenrijk

 • Zwitserland

  Zwit­serland

 • Duitsland

  Duitsland

(as of 2019)

 • Nieuwe zolen Duitsland: Per jaar

  Nieuwe zolen Duitsland: Per jaar

Haken

Maar ook de service voor nieuwe hakken wordt steeds popu­lairder. Meer dan 1000 gere­pa­reerde hakken gaan jaarlijks over de balie.

Hakken kunnen worden vernieuwd bij alle schoenen uit de series All Terrain Classic en All Terrain Sport. Hierbij wordt de afge­sloten hak zover afge­slepen dat hij even hoog is als de rest van de zool. Bij de hiel wordt vervolgens een kleine ronding geslepen, zodat de schoen na het vernieuwen van de hak weer goed afrolt. Het afge­slepen gebied wordt dan opgeruwd, voor­be­handeld met een bepaald middel, bestreken met speciale PU-lijm en in elkaar gezet.

Vervolgens gaat alles in de oven. De hitte activeert de lijm, zodat de nieuwe hak in de tweede stap op de schoen kan worden gedrukt. Dan volgen er nog wat schoon­heids­cor­recties, zoals het afsnijden van over­stekend materiaal, het afslijpen van over­hangende randen en het aanpassen van de kleur van de bestaande zool. Voor de vernieuwing worden echter alleen de kosten voor personeel en materiaal in rekening gebracht.

 • Nieuwe hakken Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland (stand 2019)

  Nieuwe hakken Duitsland, Oostenrijk, Zwit­serland (stand 2019)

 • Footscan
 • Shoe Consulting

Advies en service

Als partners samen­werken met dienst­ver­leners, dealers en consu­menten is voor LOWA net zo vanzelf­sprekend als een eerlijke prijs-pres­ta­tie­ver­houding. Het bedrijf kenmerkt zich door in de loop van jaren opge­bouwde zakelijke relaties op basis van een hoog niveau van vertrouwen. Uiteraard wordt ook zorg­vuldig omgegaan met klant­ge­gevens en wettelijke vereisten voor geheim­houding van gegevens en priva­cy­be­scherming.

Bovendien garandeert LOWA een hoge mate van bereik­baarheid en servi­ce­kwa­liteit en biedt het dealers specifiek en indi­vidueel deskundig advies.

Hieronder vallen voor dealers:

 • Prak­tijk­ge­richte dealer­training (met produc­tie­be­zich­tiging, servi­ce­portfolio zoals reparatie enz.)
 • Prak­tijk­ge­richte dealer­events (“hüttenkrimi”-training, wandeling met waren­kennis en producttest)
 • Deskundig tele­fonisch advies bij bestel­lingen en repa­raties
 • Collec­tie­pre­sentatie in 10 LOWA-showrooms in Duitsland
 • Onder­steuning bij advies en verkoop op locatie (door bijvoorbeeld dealer­events zoals 3D-voet­me­tingen, Geschiedenis van de wandel­schoen, De LOWA-expert)
 • Repa­ra­tie­service zoals herzolen en behoud van de waarde van het product

Voor consu­menten:

 • Tele­fonisch advies bij de koop van een wandel­schoen (geen verkoop)
 • Verwijzing naar dealer
 • LOWA-test­center
 • Tele­fonisch advies over de reparatie van een toege­zonden wandel­schoen