Lange levensduur en onderhoud

Niet weggooien, maar repareren

Circu­la­riteit, het terug­brengen van producten of hun afzon­derlijke mate­rialen in de kringloop, speelt in de toekomst een belangrijke rol. Voor ons, als fabrikant van een complexe berg­schoen die uit veel onderdelen bestaat, is dat een grote uitdaging.

Onze schoenen kunnen nog niet worden gere­cycled. We hebben diverse proef­pro­jecten lopen om oplos­singen te vinden. Onze reparatie- en onder­houds­service vormt echter een zeer goede basis, aangezien deze de levensduur van de schoenen aanmer­kelijk verlengt, wat bijdraagt tot een aanzienlijke vermin­dering van de CO2-voet­afdruk.

We maken de cirkel rond bij de mate­ri­aalkeuze: al bij de inkoop hechten we veel belang aan kwaliteit, zodat de schoen lang meegaat. Bovendien testen we de robuustheid en fysieke eigen­schappen van onze mate­rialen in een eigen, speciaal daarvoor ingericht labo­ra­torium.

Kwaliteit in focus: inno­vatieve mate­rialen en tech­no­logieën

Hoog­waardige outdoor- en berg­schoenen bestaan ​​uit veel afzon­derlijke compo­nenten. Om schoenen te produceren die aan alle eisen en eisen voldoen, maakt LOWA al tien­tallen jaren met succes gebruik van inno­vatieve tech­no­logieën van externe partners.

Een lange levensduur van producten is ook een wezenlijk ecologisch voordeel. Dat geldt ook voor LOWA-schoenen, die allemaal van hoge kwaliteit en zeer robuust zijn. Want ook hoog­waardige schoenen verdienen en vereisen goed onderhoud. Daardoor blijven ze comfortabel en vuil- en water­af­stotend. Door regelmatig onderhoud wordt bovendien de levensduur verlengd.

Dat geldt vooral voor leer, een dierlijke grondstof die zijn natuurlijke voedings­stoffen niet meer krijgt. Onderhoud van leer is absoluut nood­za­kelijk, omdat het anders uitdroogt, bros wordt en zijn essentiële eigen­schappen zoals een hoge duur­zaamheid, slijt­vastheid, vorm­vastheid en ademend vermogen verliest.

PFC-vrije onder­houds­pro­ducten

De onder­houds­pro­ducten van LOWA zijn al volledig PFC-vrij. Het reini­gings­middel LOWA Shoe Clean is voor 90 procent gebaseerd op natuurlijke ingre­diënten zoals bamboe. In combinatie met de PFC-vrije LOWA Water Stop PRO en LOWA Active Creme staat er niets meer in de weg van mili­eu­vrien­delijk schoonmaken, impregneren en onder­houden van schoenen.

 • Produktionsstätte Deutschland

Herzolen en repa­raties

Zolen

Bij versleten zolen hoeven de schoenen niet meteen te worden vervangen. Veel van onze schoenen kunnen worden verzoold. Bij LOWA zijn dat bijvoorbeeld schoenen met een gezwikte zool uit de series Moun­tai­neering en Trekking. Bij twijfel kunt u advies vragen bij uw speci­aalzaak of de servi­ce­af­deling van LOWA. Als de schoenen geschikt zijn, kunnen ze ook meteen worden verzonden. Ze komen dan bij de servi­ce­werk­plaats in Jetzendorf. LOWA voorziet de schoenen dan tegen mate­ri­aal­kosten van nieuwe zolen. De repa­ra­tie­service van LOWA verzoolt per jaar ongeveer 15.000 schoenen.

 • Oostenrijk

  Oostenrijk

 • Zwitserland

  Zwit­serland

 • Duitsland

  Duitsland

(as of 2019)

 • Nieuwe zolen Duitsland: Per jaar

  Nieuwe zolen Duitsland: Per jaar

Hakken

Ook hakver­nieuwing wordt steeds popu­lairder. Meer dan 1000 gere­pa­reerde hakken gaan jaarlijks over onze balie.

Hakken kunnen worden vernieuwd bij alle schoenen uit de series All Terrain Classic en All Terrain Sport. Hierbij wordt de afge­sloten hak zo ver afge­slepen dat hij even hoog is als de rest van de zool. Bij de hiel wordt vervolgens een kleine ronding geslepen, zodat de de schoen na het vernieuwen van de hak weer goed afrolt. Het afge­slepen gebied wordt dan opgeruwd, voor­be­handeld met een bepaald middel, bestreken met speciale PU-lijm en in elkaar gezet.

Vervolgens gaat alles in de oven. De hitte activeert de lijm, zodat de de nieuwe hak in de tweede stap op de schoen kan worden gedrukt. Dan volgen nog wat schoon­heids­cor­recties, zoals het afsnijden van over­stekend materiaal, het afslijpen van over­hangende randen en het aanpassen van de kleur van de bestaande zool. Voor de vernieuwing worden echter alleen de kosten voor personeel en materiaal in rekening gebracht.

 • Nieuwe hakken Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland (stand 2019)

  Nieuwe hakken Duitsland, Oostenrijk, Zwit­serland (stand 2019)

 • Footscan
 • Shoe Consulting

Advies en servi­ce­aanbod

Als partners samen­werken met dienst­ver­leners, dealers en consu­menten is voor LOWA net zo vanzelf­sprekend als een eerlijke prijs-pres­ta­tie­ver­houding. Het bedrijf kenmerkt zich door in de loop van jaren opge­bouwde zakelijke relaties op basis van een hoog niveau van vertrouwen. Uiteraard wordt er ook zorg­vuldig omgegaan met klant­ge­gevens vanwege de wettelijke vereisten voor geheim­houding en gege­vens­be­scherming.

Bovendien garandeert LOWA een hoge mate van bereik­baarheid en servi­ce­kwa­liteit en biedt het dealers specifiek en indi­vidueel deskundig advies.

Hieronder vallen voor dealers:

• prak­tijk­ge­richte dealer­training (met produc­tie­be­zich­tiging, servi­ce­portfolio zoals reparatie enz.)

• prak­tijk­ge­richte dealer­events (“hüttenkrimi”-training, wandeling met waren­kennis en producttest)

• deskundig tele­fonisch advies bij bestel­lingen en repa­raties

• collec­tie­pre­sentatie in tien LOWA-showrooms in Duitsland

• onder­steuning bij advies en verkoop op locatie (door bijvoorbeeld dealer­events zoals 3D-voet­me­tingen, Geschiedenis van de wandel­schoen, LOWA-experts)

• Repa­ra­tie­service zoals herzolen en behoud van de waarde van het product

Voor consu­menten:

• Tele­fonisch advies bij de koop van een wandel­schoen (geen verkoop)

• Verwijzing naar dealer

• LOWA-test­center

• Tele­fonisch advies over de reparatie van een toege­zonden wandel­schoen