Een lange levensduur betekent duur­zaamheid

Mate­ri­aaltests in het eigen LOWA-labo­ra­torium

22.06.2021 | Op de tafels staat ratelende appa­ratuur, er klinken slijp­ge­luiden en het gezoem van de koudekamer, en af en toe hoor je een pieptoon als een test niet is geslaagd. Het eigen LOWA-labo­ra­torium in de vestiging Jetzendorf is een belangrijk onderdeel van de schoe­nen­fa­brikant als het gaat om de kwaliteit van zijn producten.

Het bedrijf is van oudsher compro­misloos als het op kwaliteit aankomt. Alleen de beste mate­rialen vinden hun weg naar LOWA-schoenen. En om dit altijd te kunnen garanderen, test het schoe­nen­bedrijf alle mate­rialen voort­durend ter plaatse in zijn eigen labo­ra­torium.

Dit gaat van afzon­derlijke mate­rialen tot veters, textiel of zelfs volledige schoenen. Terwijl in het verleden veel mate­ri­aaltests door externe labo­ratoria werden uitgevoerd, worden sinds begin 2020 tests uitgevoerd in het eigen labo­ra­torium van het bedrijf.

120 vierkante meter, 38 test­toe­stellen

Er bevinden zich hier op 120 vierkante meter 38 test­toe­stellen, die aanzienlijk meer tests mogelijk maken dankzij de instru­menten die op verschillende manier kunnen worden gebruikt. Alleen chemische analyses en tests voor enkel­be­scherming en schok­be­sten­digheid worden door LOWA uitbesteed aan externe labo­ratoria.

In principe volgt LOWA het principe: Hoe langer de houd­baarheid van een product, hoe mili­eu­vrien­de­lijker het is. Daarom speelt de hoge kwaliteit van de verwerkte mate­rialen een belangrijke rol. Het nieuwe labo­ra­torium zorgt voor die hoge kwaliteit. Ook bij de vesti­gingen in Italië en Slowakije komen eigen labo­ratoria, om de kwaliteit in de hele produc­tieketen te waar­borgen. Hierdoor kunnen binnenkort ook op deze locaties leve­ringen die niet aan de normen voldoen, snel en efficiënt uit de productie worden genomen.

Een prak­tijk­voorbeeld uit het test­la­bo­ra­torium: De veter­scheurtest. Elke berglief­hebber weet dat bij een wandeltocht een geknapte veter alles­behalve prettig is. Om te zorgen dat dat niet snel gebeurt, test LOWA al zijn veters.

Maar het is natuurlijk moeilijk te bepalen hoe lang een veter bij normaal gebruik meegaat, omdat hierbij allerlei factoren een rol spelen, zoals de inten­siteit van het gebruik of de toepassing.