Habitat beschermen steun plaat­selijke initi­a­tieven of adopteer wilde bijen

wollbiene_-hansjuergen-sessner

Bijen zijn zwart-geel gestreept, dat weet iedereen. Echt? Dat is maar gedeel­telijk waar, want als we het over bijen hebben, gaat het meestal om honingbijen. Maar daarnaast zijn er ook nog allerlei soorten wilde bijen. Ze vallen onder de insecten en spelen een belangrijke rol in de natuur: ze bestuiven talrijke plan­ten­soorten en zorgen er zo voor dat wij van groente en fruit kunnen genieten.

Toch dreigt meer dan de helft van de ongeveer 360 soorten in Nederland te verdwijnen. Momenteel staat ongeveer 60% op de Neder­landse Rode Lijst Bijen. Deze ontwik­keling is niet alleen alar­merend voor de wilde bijen. Ook de landbouw wordt erdoor getroffen. Ongeveer 84% van de belang­rijkste plan­ten­soorten die voor ons voedsel worden verbouwd, wordt door insecten bestoven. Wilde bijen en honingbijen leveren dus een belangrijke bijdrage aan het veilig­stellen van onze voed­selbasis.

De oorzaken voor de algemene achter­uitgang en bedreiging van wilde bijen liggen aan de ene kant in de vernie­tiging van hun nest­plaatsen, en aan de andere kant in de vernie­tiging of vermin­dering van hun voed­sel­aanbod. Een andere oorzaak van de achter­uitgang is het verlies van land door bebouwing en verdichting. Ook "opge­ruimde” en te vaak gemaaide terreinen en privé­tuinen en het meerdere keren per jaar gebruiken van bestrij­dings­middelen hebben een negatieve invloed.

Het initiatief “Nederland zoemt. In actie voor de bij” voert daarom campagne voor meer bijen in steden, gemeentes en regio’s. Iedereen kan meedoen, of je al eerder wat te maken hebt gehad met natuur- of bijen­be­scherming of niet. De actie beschermt wilde bijen en andere insec­ten­soorten en laat zien hoe belangrijk het is om rekening te houden met de habitat van dieren. Het motto is: Iedereen mag en kan meedoen. Kijk eens of er in jouw gemeente ook initi­a­tieven zijn. Hulp is altijd welkom!

Daarnaast kun je via een donatie aan een stichting een bijenvolk adopteren. Dankzij jouw onder­steuning kunnen de stich­tingen bijvoorbeeld bijen­volken onder­houden en natuur­tuinen aanleggen. Op internet kun je allerlei initi­a­tieven vinden.

logo-rund