Gedrag onderweg Blijf op de aangegeven paden en let op de borden

Imagefoto met de RENEGADE GTX MID Ws,

In het algemeen mag iedereen zich vrij in de natuur bewegen voor recre­atieve doel­einden. Maar let daarbij wel op een paar regels. Zo is het belangrijk dat je de aangegeven paden volgt en je aan de borden houdt, bijvoorbeeld in verband met het welzijn van dieren. Reekalfjes en andere wilde dieren liggen vaak alleen in de wei en worden vaak onnodig opge­schrikt door onbe­zonnen gedrag. Daarom is het ook heel belangrijk dat honden altijd aangelijnd zijn en niet los rondlopen. Afgezien daarvan zijn er ook parti­culiere eigen­dommen of voeder­weiden en boerenland waar acti­vi­teiten zoals een ontspannen picknick achterwege moeten worden gelaten.

Let op: Ondanks het algemene recht van toegang in sommige landen zijn land­bouwers er niet blij mee dat wandelaars in bepaalde maanden over hun land lopen. Dit komt omdat land­bouwgrond tijdens de zoge­naamde gebruiks­periode alleen over bestaande paden mag worden betreden. Voor akkers is de “gebruiks­periode” de tijd tussen het zaaien of bewerken en het oogsten, voor grasland (weilanden) is het de tijd van de groei. Als wandelaars de weilanden vaak betreden, wordt de begroeiing aanzienlijk beschadigd. Gras wordt in zijn groei geremd door vertrap­pings­schade in de eerste groeifase. Kort voor de oogst kan het gras door wandelaars worden plat­gedrukt en dus niet volledig worden gemaaid. Loop daarom tijdens de vege­ta­tie­periode, van maart tot september, beslist niet over land­bouwgrond.