Onderweg Denk vooruit en plan flexibel

Imagefoto met de INNOX EVO GTX QC JUNIOR,

Net zoals bij elke andere wandeling moet je je ook bij een herfst­wan­deling met kinderen goed voor­be­reiden. Het is vooral belangrijk dat je het weer­bericht blijft volgen, met name wat betreft de tempe­ratuur. Waar je in de bergen ook op moet letten, is de sneeuwgrens. Wie op basis van de voor­spel­lingen met de juiste kleding aan het wande­l­avontuur begint, hoeft niet in de problemen te komen. Inte­gendeel: van de eerste verse sneeuw krijgen kinderen meestal veel zin om te gaan wandelen. Als er sneeuw wordt gemeld, zijn vooral bospaden aan te bevelen, omdat de bomen wat bescherming bieden en alleen daar de echte schatten, zoals bladeren, eikels en dergelijke, te vinden zijn.

In de herfst wordt het eerder donker, vooral nadat de wintertijd is ingegaan. Hou daarom tijdens de wandeling altijd de tijd in de gaten, om stress op de terugweg te vermijden. Plan daarom liever wat kortere wande­lingen, want met kinderen duurt een wandeling nu eenmaal langer dan zonder kinderen. Heel belangrijk: blijf flexibel!

Als je een wandeling met een stop­plaats plant, moet je vooraf controleren of de hut van je keuze wel open is. De reden hiervoor is dat niet alle hutten het hele jaar door open zijn, en het zou jammer zijn als de wandeling in het ergste geval uitmondt in tranen en honger.

Imagefoto met de INNOX EVO GTX QC JUNIOR,

“Kies wandel­routes met een combinatie van bospaden en paden door open terrein, die niet te lang zijn en ook niet te veel hoog­te­meters hebben. Zo kunnen de kleine wandelaars het bos ontdekken en tege­lij­kertijd genoeg zon tanken voor de komende winter­maanden. Via webcams is de actuele weers­si­tuatie te volgen.”

Steffi, a daily travel mate