Een van de "must-haves” voor pelgrims Wat je moet weten over de pelgrimspas

way of St James pilgrim in Santiago of Compostela , Galicia , Spain

Op de pelgrimspas verzamel je stempel vanaf het startpunt tot aan het einde van de reis. De stempels krijg je bij de desbe­treffende over­nach­tings­ac­com­modatie. Als je een keer vergeet om daar een stempel te halen, kun je er alsnog een krijgen in kerken, bede­vaarts- en touris­ten­bureaus en veel bars, cafés en restaurants. Nadeel: de beoogde “stem­pel­plaats” is niet altijd open.

Om te kunnen profiteren van de voor­delige over­nach­tings­mo­ge­lijkheden in kerkelijke en openbare pelgrims­her­bergen, moet je docu­mentatie van de Jacobsweg helemaal compleet zijn. Iedere dagetappe moet zijn bevestigd met een stempel en – heel belangrijk – een datum.

Het pelgrimscer­ti­ficaat krijg je bij het etap­pedoel in Santiago de Compostela op vertoon van je pelgrimspas. De felbe­geerde herin­nering aan je Jacobsweg wordt uitgereikt in de “Oficina de Acogida al Peregrino”, vlak bij de kathedraal. Dit certi­ficaat is het officiële bewijs van de pelgrimstocht.

Waar krijg je een pelgrimspas: Het is aan te raden om je pelgrimspas al vóór je reis aan te schaffen. Je kunt hem recht­streeks bestellen bij kerkelijke instel­lingen en erkende genoot­schappen (bijvoorbeeld Het Nederlands Genootschap van Sint-Jakob, www.santiago.nl) of er een formulier voor down­loaden.

Verwer­kingstijd: Zeker tijdens drukke reis­pe­riodes kan het drie tot vier weken duren voordat de pelgrimspas wordt geleverd. Het is dus aan te raden hem ruim voor vertrek te bestellen.