Angstig moment op ijzige hoogte

China Samen met Luka Lindič heeft LOWA-PRO-team­sporter Ines Papert zich voor­genomen haar eerste 8000'er te beklimmen: de zuidelijke wand van de Shis­ha­pangma – en natuurlijk in alpine stijl. Maar al kort na de start verandert de hele expeditie binnen enkele uren.

Ines Papert op weg naar boven

Ines Papert op weg naar boven

De zuidwand van de Shis­ha­pangma is een klas­sieker onder de extremen die steile en technisch zeer veel­eisende klim­partijen vergt. Slechts weinig teams durven de moeilijke zuidwand te beklimmen. Het is dus niet verwon­derlijk dat Ines en Luka de enigen zijn die het dit jaar proberen. Met wat onder­steuning bereiken ze op 17 april het basiskamp op 5300 meter hoogte.

river freeze winter

“Vanaf hier zijn we voor alles zelf verant­woor­delijk. Geen sherpa’s, geen vaste touwen, geen zuur­stof­flessen. We klimmen in een klein team”

Ines Papert | LOWA PRO Team

Maar voordat ze beginnen aan de zuidwand van de Shis­ha­pangma, moeten de twee sporters eerst accli­ma­tiseren. Daarvoor heeft het team de Nyanang Ri (7071 m) uitgezocht, die via een bergkam is verbonden met de Shis­ha­pangma. Het benodigde materiaal wordt naar de berg getrans­porteerd, het weer­venster lijkt voldoende te zijn. Dus beginnen ze op 30 april aan de beklimming. Op 6300 meter hoogte richten ze hun tweede bivak in, in een glet­sjerkloof onder de flank. Veilig en goed beschermd, herinnert Papert zich later haar gevoel bij het kiezen van de slaap­plaats. Maar de sneeuw die de hele nacht onop­hou­delijk valt, zal dat snel veranderen.

Rond 5 uur in de ochtend, herinnert de LOWA PRO-team­sporter zich, begint de hele flank te glijden: een lawine!

river freeze winter

“We schrokken wakker uit onze slaap toen we merkten wat er gebeurde. Onmid­dellijk zagen we de ernst van de situatie in. Terwijl Luka de tent via de ingang verliet, scheurde ik in paniek een gat in de tent, omdat de lucht al schaars begon te worden. De sneeuwlast drukte al op mijn lichaam, ik wilde alleen maar weg. Luka trok me uit de tent en toen stonden we allebei op sokken buiten en moesten we toekijken hoe onze tent onder de sneeuwlast verdween. Luka redde op het laatste moment nog onze schoenen.”

Ines Papert | LOWA PRO Team

Op zoek naar een schuil­plaats

Ze zoeken hun toevlucht in een kleine ijsgrot in de buurt en wachten tot het rustiger weer wordt. Zodra het weer het toelaat, graaft Luka Lindič zich door de sneeuwmassa, op zoek naar hun uitrusting. Zonder die uitrusting zitten ze vast op de berg. Twee lange uren later kunnen ze het materiaal uit de volledig verwoeste tent halen en aan de afdaling beginnen.Ines herinnert zich dat ze, ondanks al hun ervaring, behoorlijk onder de indruk waren. “We waren dagenlang in shock, maar we besloten toch de expeditie voort te zetten. We zijn berg­be­klimmers, je kunt de reden na zo’n ervaring niet rationeel verklaren. Maar hoe ga je ermee om zonder voort­durend in paniek te raken? Er volgende vele gesprekken, met uitein­delijk als resultaat: we blijven. Maar ons eigenlijke doel, de Shis­ha­pangma, schoof al naar de lange baan”, probeert Ines het onder woorden te brengen. Papert en Lindič wagen niet nog een poging op de Nyanang Ri: hun nieuwe doel is de Pungpa Ri.

river freeze winter

“We besloten ons vizier te richten op een nieuw doel en ons te wagen aan de nog niet beklommen westwand van de Pungpa Ri.”

Ines Papert | LOWA PRO Team

  • Start of the climb on Pungpa Ri.

Geen geluk op weg naar de top

Maar ook het tweede doel, de top van de Pungpa Ri (7450 m), ook verbonden met de Shis­ha­pangma, brengt geen geluk voor de sporters. Bijna dage­lijkse sneeuwval maakt de planning vooraf al extreem moeilijk. In een klein weer­venster half mei – waarvoor minder sneeuwval wordt voorspeld maar wel hoge wind­snelheden en ijzige tempe­raturen rond de –28 graden Celsius op de top – klimt het team naar 6500 meter, waarbij het ABC wordt over­ge­slagen. De volgende ochtend moeten de resterende 1000 hoog­te­meters volgen, maar ook in dit geval komt daar niets van terecht.

river freeze winter

“Al bij het omdoen van de klim­gordel verloor ik het kleine beetje gevoel in mijn vingers, en ik vroeg me af hoe ik het op de top zou moeten redden. Toch klommen we nog een beetje hoger. Al snel reali­seerde ik me dat ik het niet zou halen. Ik werd over­spoeld door een vreselijk gevoel van totale krach­te­loosheid.”

Ines Papert | LOWA PRO Team

  • Moeilijke omstandigheden op de berg

    Moeilijke omstan­digheden op de berg

Voor hun eigen veiligheid besluiten Papert en Lindič ook deze klim­poging te beëindigen – de ervaren sporters willen niet nog een moment zoals dat op de Nyanang Ri riskeren. Na de bele­ve­nissen op de Nyanang Ra, de onstabiele weers­om­stan­digheden gedurende de hele expeditie en het feit dat ze niet voldoende konden accli­ma­tiseren, beëindigt het team Papert en Lindič uitein­delijk de hele expeditie voor­tijdig.

  • In the nice weather hours was our base camp really a paradise with a great view towards Shishapangma.

De schoen

“Om uitdagende routes op grote hoogte te beklimmen heb je een warme en vooral comfor­tabele schoen nodig. De Expeditie 6000 EVO RD is voor mij dan de perfecte metgezel.”

EXPE­DITION 6000 EVO RD: Net als de EXPE­DITION 8000 EVO RD combineert deze expe­di­tie­schoen de vaar­digheden van extreem­klimmer Ralf Dujmovits met de kennis van LOWA. De kracht van de EXPE­DITION 6000 EVO RD komt vooral tot zijn recht in de combinatie van tochten in de westelijke Alpen en expe­dities tot 6000 meter hoogte. Bijzonder comfortabel is de uitneembare binnen­schoen met 200 gram Primaloft®-isola­tie­ma­teriaal en de snel­drogende Drylex-binnen­voering.
EXPEDITION 6000 EVO RD

De feiten

Duur:
4 weken
Moei­lijkheid:
Zeer moeilijke omstan­digheden
Klimaat:
Pool­klimaat