TNF Shooting

airF­reshing.com

Het verfrissend andere berg­sport­tijd­schrift voor lief­hebbers van de bergen, fans van frisse lucht en ambi­tieuze recre­atieve sporters. Van test­ver­slagen en aankondigen van evene­menten tot de nieuwste outdoor­trends. Als gepas­si­o­neerde fans van frisse lucht kunnen de beheerders werk en vrije tijd optimaal combineren door de ervaring die ze opdoen meteen te verwerken in hun posts.

airFreshing.com,
AIRF­RESHING is geen gewone blog. Wat maakt deze blog anders?

“Vooral eerlijkheid, onaf­han­ke­lijkheid en passie! Want in tegen­stelling tot commercieel gerunde blogs, websites en tijd­schriften zijn wij vooral geïn­te­resseerd in denken zoals echte berglief­hebbers – en dat liefst op ooghoogte. Dat betekent dat wij als ambi­tieuze recre­atieve sporters zelf vaak buiten zijn en altijd proberen om dingen vanuit het oogpunt van onze lezers te bekijken. Zo staan we veel dichter bij onze lezers dan menig klassiek medium en zijn we deskundiger dan veel influ­encers.”

Hoe belangrijk is AIRF­RESHING in jouw dage­lijkse leven?

“Als je net als ik onaf­han­kelijk wilt zijn, moet je je geld op een andere manier verdienen. Daarom komt het blogazine gewoonlijk altijd bovenop mijn dage­lijkse werk. Als freelance copy­writer en redacteur vind ik het echter fijn dat ik mijn eigen tijd kan indelen. Ook al kan airf­reshing.com financieel nauwelijks uit, ik neem het werk heel serieus en ik investeer soms meer dan nodig. Maar uitein­delijk betaalt het zichzelf op allerlei manieren altijd weer terug: ik leer onge­looflijk veel mensen kennen, kom in contact met sporters en merken en ben getuige van onge­lo­felijk spannende erva­ringen die een normale ster­veling in deze vorm misschien nooit zou hebben gehad.”

Wat fascineert je zo aan buiten zijn?

“Hoewel ik mijn camera steeds vaker bij me heb, om test­pro­ducten te foto­graferen of de weg naar het doel voor de volgende post op onze website vast te leggen, moet ik buiten zijn om mezelf te aarden. Nergens anders dan in de bergen komt mijn geest zo tot rust en vind ik de nood­za­kelijke afstand tot het dagelijks leven. Maar buiten zijn betekent niet per se dat ik steeds hogere en verder weg gelegen doelen bereik. Voor mij is buiten zijn eerder een begrip of een plaats die iedereen gelukkig voor zichzelf kan defi­niëren.”

Lieblngsziele 2014

Mijn tocht: Krot­tenkopf Rondvaart Prachtige pano­ra­mische tocht met een adem­be­nemend uitzicht op het Lechtal en de Allgäuer Alpen

Karakter:
rondgang
Startpunt van de tocht:
Oberau
Pauze­mo­ge­lijkheid:
Weil­heimer hut
Eindpunt van de tocht:
Oberau
Duur:
09:00 uren
Uitrusting:
Wandel­uit­rusting, wandel­schoenen

Met reuzen­stappen gaat het van Oberau bij Garmisch-Parten­kirchen via de toppen van de Bischof (2033 m), Kareck (2046 m), Oberer Rißkopf (2049 m), Krot­tenkopf (2086 m) en Hohe Kisten (1922 m) naar Eschenlohe en weer terug. Houd rekening met minstens 8–9 uur lopen of ongeveer 5–6 uur rennen!

Mijn schoenen voor…