d04_5959

LOWA PRO Team meets LOWA-ontwik­ke­lingsteam

De eerste workshop voor sporters in Jetzendorf

27.11.2015 | Eind november 2015 in Jetzendorf. De crème de la crème van de Duits­talige berg­sportscene ontmoet het volledige ontwik­ke­lingsteam van LOWA. Volledige bezetting bij de feedback meeting voor sporters, waarbij alle sporters van het prominente PRO Team voor het eerst in één ruimte bij elkaar zijn.

Verzamelde compe­tentie

De LOWA-ontwik­ke­lings­spe­ci­a­listen uit het team van LOWA-directeur Alex Nicolai gaan vol spanning en anti­cipatie naar deze ontmoeting met de absolute sterren van de berg­sport­wereld: Ines Papert, Alix von Melle, Hans Kammer­lander, Stefan Gowacz, David Göttler, Rudi Hauser en Luis Stit­zinger. De namen lezen als een who’s who van de berg­spor­telite.

Voor­zitter van het evenement is Arthur Kudelka, zelf een ervaren alpinist, die ook al op enkele grote bergen actief is geweest. Bij LOWA is hij verant­woor­delijk voor de onder­steuning van de sporters, en als hoofd van de servi­ce­af­deling is hij zeer vertrouwd met de producten van het merk.

  • d04_5722

Directeur Werner Riethmann is er natuurlijk ook bij. Hij kent alle sporters persoonlijk. Tenslotte is hij degene die beslist wie door het merk wordt onder­steund bij zijn of haar buiten­gewone acti­vi­teiten en lid wordt van het LOWA PRO Team. Maar LOWA PRO Team betekent niet alleen financiële en materiële onder­steuning, maar ook profes­sionele samen­werking. En deze bijeenkomst is daar een essentieel onderdeel van.

Vragen en antwoorden

Werner Riethmann en het LOWA-ontwik­ke­lingsteam willen vooral optreden als vragen­stellers en luis­teraars. De directeur van het bedrijf maakt in het begin wel duidelijk dat natuurlijk niet elke wens van de sporters direct kan worden omgezet in een product. Het uitein­delijke doel is immers altijd om verkoopbare producten op de markt te brengen. Daar leeft het bedrijf immers van en zo kun je je de “hobby” van extreme sporten veroorloven.

  • d04_5728

Dan begint het echt. Alex Nicolai en de sporters komen heel snel ter zake: feedback op de producten. De focus ligt natuurlijk op de Pro-modellen EXPE­DITION 8000 EVO RD en EXPE­DITION 6000 EVO RD, LATOK en ICE COMP. Het ontwik­ke­lingsteam luistert zeer gecon­cen­treerd naar de uitleg van de sporters. Lof en suggesties voor verbe­tering worden nauwgezet genoteerd. De sporters discus­siëren zeer intensief met elkaar. Het wordt duidelijk dat de ijsklimmers gedeel­telijk andere prio­ri­teiten hebben dan de rots- en berg­be­klimmers. “We kunnen geen schaap met vijf poten maken”, zegt Arthur Kudelka op dit punt. En Alex Nicolai voegt eraan toe dat er op een bepaald moment gewoon grenzen zijn aan de schoen­con­structie.

Ieder detail telt

Maar het is te zien dat de profes­sionals heel diep ingaan op de producten. De kleinste details worden aangepakt en geëva­lueerd. De ontwik­kelaars blijven knikken. Ze maken aante­ke­ningen en bespreken wat ze horen zachtjes onder elkaar. Je kunt zien dat er nu al intensief wordt geana­lyseerd en door­gedacht.

Imagefoto met de EXPEDITION 8000 EVO RD, Ralf Dujmovits Fotos unterwegs
EXPEDITION 8000 EVO RD

“Voor mij de warmste in de klasse van schoenen voor 8000'ers. Een door jarenlange ontwik­keling geop­ti­ma­li­seerde specialist voor 8000'ers zoals de Mount McKinley of voor onder­ne­mingen op Antarctica.”

Ralf Dujmovits | LOWA PRO Team

De feed­backronde ontwikkelt zich tot een constructieve discussie over het opti­ma­liseren van indi­viduele kenmerken en modellen. De sporters zijn ook niet zuinig met hun lof. “De schoenen zijn al heel goed”, zegt Hans Kammer­lander meerdere keren op zijn bedachtzame manier. De wens tot gewichts­ver­min­dering is echter een rode draad in de discussie over alle Pro-modellen. Voor de sporters is het een belangrijk argument, “hoewel het duidelijk is dat er geen compro­missen moeten worden gesloten op het gebied van kwaliteit, betrouw­baarheid en isolatie”, zoals Rudi Hauser opmerkt. De berg­sporters doen hun eigen suggesties voor verbe­tering en vragen Alex Nicolai en zijn team waar zij moge­lijkheden zien. De discussie vindt plaats op gelijk niveau. Beide partijen erkennen dat ze te maken hebben met absolute profes­sionals.

  • d04_5756

David Göttler vertelt de groep dat hij afgelopen zomer een speciaal voor hem gebouwde schoen heeft gebruikt; hand­gemaakt door een modelleur en daarom nog niet in het programma opgenomen. Hij is heel enthousiast, heeft een paar kleine suggesties voor verbe­tering en laat de schoen rondgaan onder de experts in Jetzendorf. Er wordt collectief geknikt en er wordt enthousiast gere­ageerd. “Precies zo’n schoen ontbreekt nog in de collectie”, zegt Ines Papert en alle LOWA PRO Team-leden zijn het daarmee eens.

Er wordt al tot in detail gesproken over de uitvoering, tot ontwerp­voor­stellen aan toe. Nu mengen Alex Nicolai en Werner Riethmann zich in de discussie. Ze verwijzen naar de commerciële aspecten. Maar aan het einde van de dag is het duidelijk: er wordt een projectgroep in het leven geroepen om deze nieuwe schoen te ontwikkelen. Het in de feed­backronde ontwikkelde idee wordt uitgevoerd, misschien zelfs met twee modellen: een zeer speciale Pro-versie met veel kostbaar handwerk en een wat breder geori­ën­teerde versie voor de gewone berg­sportfan, die in serie­pro­ductie kan worden genomen.

Van tekentafel naar ontwik­keling

Hier kun je weer zien wat een voordeel het is om een bedrijf te hebben dat niet alleen korte besluit­vor­mingspaden heeft, maar ook door het bedrijf zelf opgeleide modelleurs, bekwame schoen­makers en geschikte machines in eigen locaties.

  • d04_5922

Het nieuwe model is niet het enige concrete resultaat van deze dag. Het ontwik­ke­lingsteam neemt duidelijk huiswerk mee naar de kantoren en werk­plaatsen. Concreet gaat het om gewichts­be­sparing en om mate­ri­aal­ver­ster­kingen op neural­gische punten die bij extreem gebruik voelbaar waren. Op sommige plekken kan het ook wat minder, omdat is gebleken dat sommige details niet per se nodig zijn. Zelfs onder de zwaarste omstan­digheden hebben zich in bepaalde delen van de schoen geen sporen van slijtage voor­gedaan.

De rollen omgekeerd

Dan is het de beurt aan de sporters om te luisteren. Alex Nicolai laat het PRO Team een nieuw project zien waaraan het bedrijf werkt. Het gaat om de visie voor een nieuwe alpi­ne­schoen. Over alles is opnieuw nagedacht: pasvorm, zool­con­structie, demping, zool, bescherming, uiterlijk, gewicht. Wat niet ter discussie staat, is het LOWA-dna. Het PRO Team is diep onder de indruk. In deze visie, waarvoor al een eerste prototype beschikbaar is, zien de sporters veel van hun wensen terug.

Alex Nicolai riep de profes­sionals op om ook nu mee te werken aan de verdere ontwik­keling en hun ideeën en verwach­tingen uit te spreken. De stralende ogen van de berg­sport­toppers laten zien dat ze dat graag willen doen.

  • d04_6177

Door herhaling naar succes

Deze bijeenkomst moet in de toekomst een vast gebruik worden. LOWA wil in de toekomst nog meer gebruik maken van de kennis van zijn PRO Team. En namens alle sporters zegt Stefan Glowacz:

DSC_3812.NEF Expedition Grönland Mann Philipp Hans Stefan Glowacz Thomas Ulrich

“Wij als sporters van het PRO Team willen in de toekomst nog meer betrokken zijn bij LOWA en nog meer optreden als LOWA-ambas­sadeurs.”

Stefan Glowacz | LOWA PRO Team

Het ligt ze echt aan het hart om nog meer terug te geven aan het bedrijf en Werner Riethmann, die het ze mogelijk maken hun dromen waar te maken. Dromen die uitein­delijk ook terugkomen in de schoenen van LOWA. Want wat profes­sionals nodig hebben voor hun avonturen, vindt later ook zijn weg naar de modellen voor ons gewone outdoor- en berg­sport­lief­hebbers. Zo is een PRO Team echt zinvol.