Tips voor klet­ter­steigen Op “ijzeren wegen” de berg op

raffalt-129

Klet­ter­steigen worden steeds popu­lairder. Geen wonder, want ze bieden de moge­lijkheid om je goed gezekerd op steile rots­wanden te wagen. Dat geeft berglief­hebbers de kans om op plaatsen te komen die anders alleen door extreme klimmers of berg­be­klimmers kunnen worden bereikt. Er zijn echter wel wat dingen waar je rekening mee moet houden om de risico’s op een via ferrata zo laag mogelijk te houden. Want een verkeerde voor­be­reiding of onge­schikte uitrusting kan hier snel tot een ernstig probleem leiden. We hebben wat tips voor je op een rijtje gezet, zodat je weet wat belangrijk is bij klet­ter­steigen.

Imagefoto met de CADIN GTX MID, Bilderauswahl HochzweiMedia August 2020

moei­lijk­heidsgraad Let op de moei­lijk­heidsgraad van je route

Bij het kiezen van je via ferrata is het belangrijk dat je je informeert over de verschillende moei­lijk­heids­graden en je tocht aanpast aan je indi­viduele moge­lijkheden. Overschat jezelf niet en kies in geval van twijfel liever een iets gemak­ke­lijkere tocht.

Via ferrata’s worden gewoonlijk ingedeeld volgens twee verschillende schalen.

 1. Hüsler-schaal
  Hierbij worden de moei­lijk­heids­graden gerang­schikt van K1 (gemak­kelijk) tot K6 (meer dan extreem moeilijk).

 2. Schall-indeling
  Hiermee worden de via ferrata’s aangegeven met letters van A (gemak­kelijk) tot F (meer dan extreem moeilijk). Combi­naties van twee letters, b.v. A/B, geven aan dat in deze passages elementen van beide moei­lijk­heids­graden kunnen worden aange­troffen.

Deutschland Alpen Zugspitze

Commu­nicatie Let op duidelijke commu­nicatie bij het inhalen en hou altijd voldoende afstand

Als je op een via ferrata bent, is het belangrijk dat er voldoende afstand zit tussen jou en de persoon voor je. Ga daarbij gewoon uit van de volgende regel: tussen twee fixeer­punten mag altijd maar één persoon op weg zijn. Dit is om te voorkomen dat je wordt meege­sleurd bij een val van de voorste klimmer.

Als er zich meerdere personen tege­lij­kertijd op een via ferrata bevinden, is duidelijke en verstaanbare commu­nicatie nood­za­kelijk. Vooral bij het inhalen moet je de persoon voor je duidelijk maken dat je hem of haar wilt passeren. Zo kan onnodige chaos gemak­kelijk worden vermeden.

2020_lowa_arthur-kudelka

“Als een via ferrata te druk is, is het veiliger en ook verstandiger om de klet­tersteig op een andere dag te doen.”

Arthur | LOWA Servi­cemanager

Imagefoto met de CADIN GTX MID, Bilderauswahl HochzweiMedia August 2020

Uitrusting Dit heb je nodig voor je tocht

Voor klet­ter­steigen is een bepaalde uitrusting nood­za­kelijk. Naast een geschikte klet­ter­steigset is dat ook een klim­gordel en een klet­ter­steighelm. Speciale klet­ter­steig­hand­schoenen worden ook aanbevolen. En wat veel mensen niet weten: ook op het gebied van schoenen zijn er bijzon­derheden, want niet elke wandel­schoen is auto­matisch geschikt voor een via ferrata. Daarom geldt ook hier dat je je voor je tocht goed moet laten informeren over geschikte schoenen. Bij het kiezen van de juiste schoenen geldt in het algemeen: Ze moeten voldoende stabi­liteit bieden en een stijve zool hebben, zodat je een goede stap­ze­kerheid hebt.

 • Klet­ter­steigset

 • Klim­gordel

 • Klet­ter­steighelm

 • Klet­ter­steig­hand­schoenen

 • Geschikte schoenen

 • Extra gordelstrop

 • Extra kara­biners

 • Verband­trommel

 • Mobiele telefoon

2020_lowa_arthur-kudelka

“Gebruik een drink­systeem met een slangetje in plaats van een gewone drinkfles. Vooral op warme dagen kan het erg warm worden op een rotswand en hydratatie is dan belangrijk. Met het drink­systeem kun je veel vaker een snelle slok nemen zonder de rugzak van je rug te hoeven halen.”

Arthur | LOWA Servi­cemanager

Klettersteigszene am Gerardo Sega, Gardasee, Trentino, Italien.

Teamwork Begeef je nooit alleen op een via ferrata

Deze tip geldt in principe zowel voor beginners als voor gevor­derden. Maar het is vooral belangrijk als je nog onervaren bent. Als je nog nooit aan klet­ter­steigen hebt gedaan, moet je nooit alleen voor het eerst een route proberen. Ga dan in ieder geval alleen met een ervaren berg­partner of met een berggids op pad.

Waarom is dat zo belangrijk? Heel eenvoudig. Via ferrata zijn heel steil en leiden door onbe­gaanbaar terrein. Daarbij heb je vaker hulp nodig en speelt veiligheid een cruciale rol. Het draait om teamwork. Als iemand bijvoorbeeld uitglijdt of valt, kan de andere persoon direct helpen en hulp inroepen. Bovendien kun je elkaars uitrusting controleren. Bijvoorbeeld of de klim­gordel goed is vast­gemaakt en of de helm dicht is. Zo kunnen heel wat fouten al op voorhand worden opge­spoord.

2020_lowa_arthur-kudelka

“Als je ook foto’s wilt maken op de via ferrata, bevestig dan je telefoon of camera met een koord en een kleine karabiner aan de schou­derriem van je rugzak of aan je klim­gordel. Het koord moet lang genoeg zijn om foto’s te kunnen maken, maar niet zo lang dat het je hindert bij het klimmen. Berg daarnaast je telefoon of camera op in een geschikt vak op je klim­gordel of rugzak. Zo kun je altijd een mooie foto van jezelf of je touw­partner maken zonder dat er iets naar beneden valt. Zo voorkom je aan de ene kant dat je je mooie foto’s kwijtraakt, en aan de andere kant dat zich elek­tronisch afval ophoopt in de bergen.”

Arthur | LOWA Servi­cemanager

2016_Athlete testing_CoburgerHütte

Onderweg Neem genoeg tijd om je vast en los te haken

Deze tip heeft te maken met een van de meest gemaakte fouten bij het klet­ter­steigen. Hou altijd het volgende principe in gedachten: netheid is belang­rijker dan snelheid! Zorg dat je je hierbij niet laat opjutten.

Let op dat je nooit beide kara­biners tegelijk loshaakt en dat je altijd één hand op het touw houdt. Haak je zo snel mogelijk vast aan het volgende touw. Daarbij is het belangrijk om eerst de voorste karabiner en dan de achterste te verplaatsen.

2020_lowa_arthur-kudelka

“Gebruik naast de klet­ter­steigset een gordelstrop met karabiner (ca. 90 cm) of een speciale leeflijn die eventueel in lengte verstelbaar is. Zo kun je je ook eens aan de stalen kabel of aan een haak vastmaken om je armen los te schudden of een foto te maken.”

Arthur | LOWA Servi­cemanager